BS Hukuk Bürosu Olarak

Kurumsal Müvekkillerimize Sunduğumuz Hizmetler

  • * Ticari işletmelerin iş hukuku ve ticaret hukuku kapsamında güncel mevzuatlara uyumu konusunda danışmanlık
  • * Şirket alacaklarının takibi ve tahsiline ilişkin olarak;
  • - Kambiyo senetlerine ilişkin icra takipleri ve davaları
  • - İlamlı/ilamsız icra takipleri ve bağlantılı davaları
  • - Ticari anlaşmaların hukuki açıdan değerlendirilmesi ve yorumlanması
  • - Arabuluculuk görüşmeleri ve sulhe ilişkin borç-alacak müzakere süreçlerinin takibi
  • * Ticari nitelikli sözleşmelerin düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve sözleşme müzakereleri
  • * Zorunlu/ihtiyari arabuluculuk süreçlerinin takibi
  • * İş hukuku ve ticaret hukuku kapsamında dava ve icra takibi
  • * İş hukuku kapsamında iş sözleşmeleri, tutanak, savunma, talep yazıları ile ihtar ve fesih bildirimlerinin düzenlenmesi
  • * Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yürütülen davaların takibi
  • * Banka vekilliği sıfatı ile;
  • - Banka lehine tapu tescil işlemleri
  • - Bankanın malik olduğu taşınmazların 3.kişilere satışı ve ipotek tesisi
  • - Bankanın malik olduğu taşınmaların fuzuli şagilin sebebi ile tahliye işlemleri
  • - Bankaların tapu daireleri, belediyeler ve icra dairelerindeki iş ve işlemleri

Ekibimize Katılmak İster misiniz?